Καλώς ήρθατε

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οργανισμών στην Ελλάδα.

Η Χαρίκλεια Μπαζούκη Μακρή είναι Οικονομολόγος, Διαγνώστρια, Μέντορας & Σύμβουλος Επιχειρήσεων, και Εκπαιδευτικός. Προσφέρει υψηλού επιπέδου προϊόντα – υπηρεσίες κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και κλάδου δραστηριοποίησης τους, καθώς και σε άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια δική τους επιχείρηση ή να διοικήσουν και να εργαστούν σε μια επιχείρηση – οργανισμό.

Η Σύμβουλος δραστηριοποιείται μέσα από δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις υποστήριξης σε όλα τα στάδια κύκλου ζωής της επιχείρησης. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η Οργανωσιακή Μάθηση, παρέχοντας ολοκληρωμένα μαθήματα και σεμινάρια υψηλής ποιότητας που αφορούν την εκπαίδευση του επιχειρηματία και όλων των εργαζομένων της επιχείρησης.

Εργαλεία της είναι η εμπειρία της και η αγάπη που έχει για την επιχειρηματικότητα, το υψηλό επίπεδο μόρφωσης και κατάρτισης που έχει σε θέματα που αφορούν την ηγεσία, το management, την οικονομία, τη λογιστική και την εκπαίδευση, καθώς και η συνεργασία της με έμπειρους – εξειδικευμένους επαγγελματίες. Ο συνδυασμός όλων αυτών, παράγει μια δεξαμενή ιδεών που την καθιστά ικανή και αμοιβαία συνθήκη για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον πελάτη της, επιτυγχάνοντας με ανταγωνιστικό κόστος την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης, καθώς και την δημιουργία μιας αλυσίδας αξίας προς όλους τους εμπλεκομένους της.

Την χαρακτηρίζει η ανθρωποκεντρική της προσέγγιση, ο μεγάλος βαθμός προσαρμοστικότητάς της στις ανάγκες των πελατών της και ο σχεδιασμός εξατομικευμένων υπηρεσιών για αυτούς. Πιστεύει στην εξωστρέφεια και την γρήγορη έγκυρη ενημέρωση των πελατών της σχετικά με τις καθημερινές εξελίξεις στην παγκόσμια και τοπική αγορά. Φροντίζει να είναι προδραστική και ευμετάβλητη, και οραματίζεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Υπηρεσίες

Εξατομικευμένες Υπηρεσίες

• Διάγνωση της προβληματικής σημερινής κατάστασης της επιχείρησης – Συμβουλευτική
• Διάγνωση της σημερινής κατάστασης της επιχείρησης – Υποστήριξη Μanagement
• Ανάλυση της επιχείρησης σε μεγάλο βάθος με ταυτόχρονη βελτίωση – Υποστήριξη Μanagement
• Διάγνωση της ολικής κατάστασης της επιχείρησης: Αναστροφή ή Επαναφορά Υποστήριξη Μanagement
• Διάγνωση της ολικής κατάστασης της επιχείρησης: Ανάπτυξη – Υποστήριξη Μanagement
• Δημιουργία Νέας Επιχείρησης – Business Coaching
• Διερευνητική μελέτη της επιχείρησης: Εντοπισμός προβληματικής κατάστασης – Εισήγηση τρόπου βελτίωσης του πληροφορικού συστήματος
• Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος & Σύστημα Στρατηγικού Σχεδιασμού

Γενικές Υπηρεσίες

• Συμβουλευτική Διοίκησης (Management Consulting)
• Αναδιάρθρωση και Ανάκαμψη (Restructuring and Recovery)
• Επιχειρηματική αξιολόγηση της αξίας της επιχείρησης

Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια & μαθήματα:
• Ηγεσίας
• Διοίκησης
• Διοίκησης – Παρακίνησης Ανθρωπίνου Δυναμικού
• Επαγγελματικής Κατάρτισης
• Λογιστικής
• Digital Marketing

«Είναι ευλογία η συνεργασία με την Κα Μπαζούκη Μακρή!»

— Α. Φ., Ιδιοκτήτρια πιτσαρίας
error: © Χαρίκλεια Μπαζούκη Μακρή